Rett til angrerett & Angreskjema

Forbrukere har angrerett i samsvar med følgende bestemmelser, der forbrukeren er enhver fysisk person som ikke primært handler som en del av et kommersielt selskap:

A. Rett til angrerett

Rett til angerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.
Angreperioden er 14 dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg, som ikke er transportøren, har tatt besittelse av de siste varene.
For å utøve din angrerett må du informere oss (puzzleYOU GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt an der Waldnaab, Deutschland, Tel.: +49 (0) 9602 / 94419-0, Fax: +49 (0) 9602 / 94419-10, E-Mail: service-no@puzzleyou.shop) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt via post eller e-post). Du kan bruke det vedlagte angreskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.
For å overholde angreperioden er det tilstrekkelig at du sender melding om utøvelse av angreretten før utløpet av angrefristen.

Konsekvenser av tilbakekalling

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følge av ditt valg av en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss), uten opphold og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottar melding om tilbakekalling av denne kontrakten. For denne refusjonen vil vi bruke den samme betalingsmåten som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Under ingen omstendigheter vil du bli belastet noen avgifter for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake, eller til du har ført bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om tilbakekallingen av denne kontrakten. Fristen er oppfylt hvis du sender varene før utløpet av perioden på fjorten dager.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene

Du trenger bare å betale for eventuelle verditap av varene hvis dette verditapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendige for å kontrollere varenes art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse eller for tidlig bortfall av angreretten

Angreretten gjelder ikke for kontrakter for levering av varer som ikke er prefabrikkerte, og der produksjonen avgjørende bestemmes av forbrukerens individuelle valg eller avgjørelser eller som er tydelig tilpasset forbrukerens personlige behov.

B. Angreskjema

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

Til
puzzleYOU GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
Deutschland
Fax: +49 (0) 9602 / 94419-10
E-Post: service-no@puzzleyou.shop

Jeg / vi (*) tilbakekaller herved kontrakten inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________
________________________________________________________
Forbrukerens navn
________________________________________________________
Forbrukerens adresse
________________________________________________________
Forbrukerens signatur (bare hvis skjema sendes på papir)
_________________________

Dato(*) Stryk det som ikke passer

 

Du kan laste ned angreskjemaet her .